Beschermingsmaatregelen elektrische schok

De belangrijkste beschermingsmaatregelen hebben betrekking op bescherming tegen elektrische schok.