Digital twin waardevolle toevoeging in het elektriciteitsnet

In het elektriciteitsnet kunnen digital twins zorgen voor meer ruimte. Ze kunnen gebruikt worden om beoogde resultaten van een energienetwerk te simuleren. Ook voor netbeheerders kunnen digital twins helpen om hun elektriciteitsnetten flexibeler te maken door het opzoeken van de marges. De veelbelovende technologie wordt al toegepast in de complexe netten van campussen, havens en luchthavens om daar de lokale netten te optimaliseren.