Het speelveld van Europese richtlijnen rondom schakel- en verdeelsystemen

Het toepassen van normen is wettelijk niet verplicht. Maar normen zijn een belangrijke bron om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In Europa kennen we Europese richtlijnen en die zijn wel wettelijk verplicht. Binnen Europa moeten Europese richtlijnen in de wetgeving van de individuele lidstaten zijn opgenomen. De relatie tussen normen en richtlijnen wordt in dit artikel uiteengezet.