Overige normen en hun samenhang

Het ontwerp van een elektrische installatie begint feitelijk met de vraag om wat voor elektrische installatie het gaat. Is het een vaste gebouwgebonden installatie, dan is (in Nederland) de NEN 1010 de van toepassing zijnde norm. Betreft het een elektrische uitrusting van een machine, dan is de EN-IEC 60204 de geharmoniseerde norm. In de praktijk wordt wel eens gezegd 'de EN-IEC 60204 is de NEN 1010 voor machines'.