Normatieve verwijzingen in de EN-IEC 61439

De EN-IEC 61439 kent, zoals zoveel normen, veel normatieve verwijzingen. Als er op gebieden reeds normen zijn, zoals bijvoorbeeld voor IP-graden of voor kunststoffen, worden de eisen uit deze normen niet één-op-één overgenomen, maar wordt er naar de desbetreffende norm verwezen. Enkele van belang zijnde normen waar naar verwezen wordt zijn in dit artikel kort benoemd.