Vermelding van technische gegevens volgens de EN-IEC 61439

Hoofdstuk 6 van de EN-IEC 61439 gaat over productinformatie. Het betreft hier de minimale eisen die aan de productinformatie gesteld worden. Deze informatie kan (deels) vermeld worden op het typeplaatje van de kast; echter een deel van de informatie mag ook op een andere wijze, bijvoorbeeld op papier of digitaal. De norm stelt dat 'informatie aan de klant geleverd moet worden', echter de wijze waarop mag door de leverancier van het verdeelsysteem of besturingskast zelf bepaald worden. Alleen voor het typeplaatje gelden minimale verplichte eisen.