Van NEN 1010 tot NPR 9090: overzicht normen en richtlijnen laagspanning

De NEN 1010 kunnen we beschouwen als de belangrijkste Nederlandse norm voor elektrische installaties. De NEC 64 normcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en aanpassen van de NEN 1010. En houdt de norm in lijn met Europese afspraken. Alles om de veiligheid en het functioneren van elektrische installaties te waarborgen.