Nieuwe certificatieschema's voor brandmeldinstallaties

Drie nieuwe certificatieschema's voor installateurs, leverancier en onderhoudsbedrijven vervangen de bestaande CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002. De nieuwe schema's werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.