Uneto-VNI versterkt 'green skills' installateurs

Tijdens de SER-conferentie Energieakkoord in versnelling presenteerde Uneto-VNI-directeur Erik van Engelen op 7 maart de plannen van de installatiebranche om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving terug te dringen.