Meer omzet en meer winst voor Batenburg Techniek

Batenburg Techniek heeft afgelopen jaar zowel de omzet als de winst weten op te voeren. De opbrengsten namen met 10 procent toe tot ruim 146 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg 44 procent naar 5,6 miljoen.