Elektriciteitsnet slimmer benutten

Het elektriciteitsnet wordt de komende jaren meer belast. Dit door toename van het aantal zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s. Ecofys  onderzocht of slimme flexibiliteitsopties een alternatief zijn voor het verzwaren van het elektriciteitsnet.