'Wij ontberen een ministerie van Energie in ons land'

Het is alom bekend dat energiebesparing in de gebouwde omgeving onder meer veel minder CO 2-uitstoot oplevert. Niet voor niets zijn er afspraken gemaakt over bijna energieneutrale nieuwbouw in 2020 en forse energiebesparing in bestaande gebouwen. Mooie woorden, maar hoe zit het met de daden.