NEN 1010: aarding en vereffening

"Er is bij elektrotechnici veel onbegrip over aarden en vereffenen." Dit zegt Peter Treffers, directeur van Elektroraad en Spreekrecht en docent van onder andere de cursus 'Aarding en vereffening volgens NEN 1010'.