Gebreken in installaties eenduidig classificeren

Elektroraad komt met een classificatiemethode van gebreken die bij inspectie van een elektrische installatie aan het licht kunnen komen.