Veiligheid in en om de meterkast

Het gebruik van elektriciteit in en rond Nederlandse woningen is de laatste decennia flink gestegen. De druk op elektra zal de komende jaren blijven toenemen.