E-installaties renoveren: knelpunten en risico's

Er zijn heel veel goede redenen om te renoveren, maar bij de uitvoering ervan kunnen verschillende knelpunten en risico’s opduiken.