Is NEN 3140 nou wel of niet verplicht?

De toepassing van NEN 1010 is voorgeschreven in het Bouwbesluit en wettelijk verplicht bij het ontwerp en de aanleg van een elektrische installatie. En bij de eerste inspectie voorafgaande aan de ingebruikname. De toepassing van specifiek NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning') wordt niet genoemd in de Arbowet.