De groepenkast & NEN-normen

Er gelden regels voor de meterkast en de groepenkast. Dit om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten en bij calamiteiten snel in te kunnen grijpen.