Functiebehoud van transmissiewegen: wat zijn de regels?

Cable Masters, Honeywell, Siemens en VdS Nederland organiseren seminars om de kennis over de impact van de nieuwe regels op functiebehoud te delen.