Een VOP mag minder dan een VP

Naast de Vakbekwaam Persoon (VP) kent NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning) onder andere ook de 'Voldoende Onderrichte Persoon'. Ook deze moet een schriftelijke 'Aanwijzing' krijgen van zijn/haar werkgever, of namens de werkgever van de binnen de organisatie hoogstverantwoordelijke op elektrotechnisch gebied.