Inspecties en keuringen vanuit de NEN 1010

In de norm NEN 1010 staan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Het Bouwbesluit geeft aan dat het ontwerp en de aanleg van een elektrische installatie moet voldoen aan de norm.