NEN 3140 is geschreven voor werkgevers én werknemers

NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning') is niet geschreven met de eigenaar van een installatie in het achterhoofd, maar met het oog op werkgevers. Zij moeten er volgens de Arbowet immers voor zorgen dat hun werknemers veilig kunnen werken. En met die veiligheid houd NEN 3140 zich bezig.