Bij een NEN 3140-inspectie kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn

NEN 3140 geeft wel voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen, maar schrijft niet dwingend voor voor welke daarvan gebruikt moeten worden bij een inspectie volgens deze norm.