Functiebehoud ontruimingsinstallaties niet altijd noodzakelijk

Sinds 1 mei 2018 is de NPR 2576:2018 over functiebehoud bij brand klaar.