Wat kan er op een VOP-aanwijzing staan?

Een Voldoende Onderricht Persoon kan worden aangewezen voor specifieke werkzaamheden met elektriciteitsgevaar. Welke werkzaamheden kunnen er op een VOP-aanwijzing staan?