NEN 3140: test uw kennis als installatieverantwoordelijke

We toetsen uw kennis van de NEN 3140. In dit deel 5 vragen voor de installatieverantwoordelijke.