NEN 3140 en NEN 3840 herzien

NEN 3140 en NEN 3840 zijn aangepast. Het gaat om de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan.