NEN 3140: wat is er nieuw?

NEN 3140 is vernieuwd. Tekstueel is er veel veranderd in de norm. Zo zijn bepalingen begrijpelijker beschrijven en is de indeling beter genummerd. Ook is de norm beter in samenhang gebracht met bepalingen in de Arbo-regelgeving.