Nadenken over de meterruimte van de toekomst

De normcommissie meterruimten denkt na over de meterruimte van de toekomst en wat de huidige ontwikkelingen betekenen voor de meterruimtenorm NEN 2768.