Wat is beter: micro-, stringomvormers of een systeem met optimizers?

De één zweert bij micro-omvormers, de ander vindt de ‘ouderwetse’ stringomvormer de beste oplossing voor een zonnestroominstallatie. Een derde heeft toch liever een systeem met optimizers. Het rijtje oplossingen wordt steeds groter.