NEN 3140 & bescherming tegen vlambogen

In de vernieuwde NEN 3140 is meer en explicieter aandacht voor het gevaar van vlambogen.