Grote zonneparken steeds vaker uitgevoerd in 800 Vac

Bij grote zonnevelden wordt steeds vaker overgeschakeld naar 800 volt. Dat scheelt in de kosten voor de bekabeling. Voorwaarde is dat de omvormer, lastscheiders en trafostation geschikt zijn voor 800 Vac.