Miljoenen naar onderzoek waterstof productie en opslag  

De toekomstige duurzame energievoorziening is gebaat met de productie en opslag van groene waterstof, zo is de gedachte. Diverse onderzoek- en pilotprojecten gaan daarom van start.