Bouke van der Weerdt

Bouke van der Weerdt, solutions manager bij Huawei