Maarten Legius

Hoofdredacteur Installatie

Maarten Legius is gefascineerd door technische ontwikkelingen die het leven vergemakkelijken, duurzamer en veiliger maken. Hij heeft een achtergrond in elektrotechniek en informatietechnologie. In de soms gepolariseerde discussies rond de 'beste oplossingen' in installatie- en energietechniek, ziet hij graag de feiten achter de beweringen.

Van NEN 1010 tot NPR 9090: overzicht normen en richtlijnen laagspanning

Van NEN 1010 tot NPR 9090: overzicht normen en richtlijnen...

De NEN 1010 kunnen we beschouwen als de belangrijkste Nederlandse norm voor elektrische installaties. De NEC 64 normcommissie is verantwoordelijk...

Kans op brand, explosie of gifwolk door lithium-ion batterijen 

Kans op brand, explosie of gifwolk door lithium-ion batterijen

Er is nog geen landelijk beleid voor veilige plaatsing van energieopslagsystemen met batterijen. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat het gevaarlijk kan...

Vademecum slimme gebouwen en installaties

Vademecum slimme gebouwen en installaties

Installatietechniek in gebouwen maakt, via tal van communicatieprotocollen, steeds vaker onderlinge connecties om data uit te wisselen en op basis...

Slim gestuurde decentrale energiesystemen: wat zijn dat eigenlijk?

Slim gestuurde decentrale energiesystemen: wat zijn dat eigenlijk?

De behoefte om meer grip op de eigen energiehuishouding te hebben neemt door allerlei factoren toe, waaronder netcongestie. Een term die hierbij...

Met thuisbatterij Sessy zowel op onbalansmarkt als spotmarkt handelen

Met thuisbatterij Sessy zowel op onbalansmarkt als spotmarkt handelen

Charged, de producent van de thuisbatterij Sessy, heeft een samenwerking met energiebedrijf Frank Energie. De terugverdientijd van de thuisbatterij...

Productie van elektriciteit bijna voor de helft groen 

Productie van elektriciteit bijna voor de helft groen

Zon, wind en biomassa: bijna de helft van de productie van elektrische energie in Nederland kwam in 2023 uit hernieuwbare bronnen. Dit meldt het CBS...

Stedin wil zwaarder inzetten op groen gas en warmtenetten 

Stedin wil zwaarder inzetten op groen gas en warmtenetten

Stedin wil gebruikers van het elektriciteitsnetwerk inzicht geven over de drukte op het elektriciteitsnet. En vraagt zich hardop af of we niet meer...

Vademecum slimme energienetwerken van de toekomst

Vademecum slimme energienetwerken van de toekomst

Het slim kunnen aansturen van thuisbatterijen, zonnepanelen, elektrische auto's en warmtepompen biedt kansen voor een lagere energierekening, een...

Zit er natuurlijke witte waterstof in de Nederlandse bodem?  

Zit er natuurlijke witte waterstof in de Nederlandse bodem?

Zit er ook in Nederland witte waterstof in de bodem? De minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, acht de kans klein, maar niet uitgesloten.

Salderingsregeling blijft bestaan, Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel 

Salderingsregeling blijft bestaan, Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. In de Eerste Kamer is ervoor gekozen het wetsvoorstel van Rob Jetten, de minister van Klimaat en...