Richard Groenewegen

Richard Groenewegen werkt bij Groenewegen b.v. in Gouda als hoofd inspecties elektrische veiligheid (LS/ATEX/HS). Hij is lid van normcommissie NEC 623 (onder andere NEN 3140 en NEN 3840) en lid van het college van deskundigen ATEX bij SABV.

Bij elke ATEX-installatie met barriers hoort per (soort) loop een berekening.

Elektrische installaties in situaties met gasontploffingsgevaar moeten aan speciale eisen voldoen. Veel monteurs weten dat niet.

Bij barriers is de manier waarop de draden lopen van belang. Dit klopt zeker niet.

Elektrische installaties in situaties met gasontploffingsgevaar moeten aan speciale eisen voldoen. Veel monteurs weten dat niet.

Deze kabel is door de leverancier getest op inwendige vulling.

De installatienorm voor explosieveilige installaties stelt eisen aan de soorten kabels die gebruikt worden in combinatie met de wartels. Er zijn...