blog

Is het tijd voor een verplichte technische keuring van woonhuizen?

beveiliging

Slecht aangelegde of onderhouden elektra-, gas- en waterinstallaties zorgen dag in dag uit voor ernstige veiligheidsrisico’s. Het is de hoogste tijd voor een verplichte woning-apk.  

Is het tijd voor een verplichte technische keuring van woonhuizen?

Wekelijks publiceert de Europese Commissie een lijst met consumentenproducten die een veiligheidsrisico vormen en direct van de markt moeten worden gehaald. Jaarlijks worden er ruim 6,7 miljoen auto’s verplicht op veiligheid gekeurd. Kennelijk is consumentenveiligheid zo belangrijk dat de overheid hier streng grip op wil houden. Raar genoeg gelden er geen verplichtingen op dit vlak voor woningen.

Woningbranden

Jaarlijks ontstaat meer dan een kwart van de woningbranden in de elektrische installatie, bijvoorbeeld door een los contact, beschadigde bedrading of een verouderde installatie. Dan zijn er nog de grotendeels ongedocumenteerde gevallen waarbij bewoners een elektrische schok krijgen. Simpele zaken – een bewoner die tijdens het klussen de isolatie van een stroomdraad beschadigt, een huisdier dat aan een snoer knaagt – met grote gevolgen.

Eigen verantwoordelijkheid?

Al enige jaren bestaat de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025. Daarin wordt de woning-apk geregeld: eens in de vijf jaar een inspectie van de technische installaties voor gas, water en elektra op werking en veiligheid. Een prima afspraak, maar het is geen verplichting. Dat zou het in mijn ogen wel moeten zijn. Iedereen is het ermee eens dat veiligheid in en om het huis erg belangrijk is en te vaak in het geding is. Gaat verplichten een stap te ver? Zijn bewoners daar zelf verantwoordelijk voor? Hoeveel van de 6,7 miljoen auto’s zouden apk-gekeurd worden als dat niet verplicht was?

Werkgroep

Inmiddels is een werkgroep aan de slag om de NTA 8025 te updaten en door te ontwikkelen tot een (verplichte) NEN-norm. Aan de werkgroep neemt een brede coalitie deel waaronder installateurs, inspecteurs, belangenverenigingen, bouwsector, corporatiewereld en fabrikanten. Vanzelfsprekend ben ik ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan de werkgroep. In de werkgroep richt ik me, als vertegenwoordiger van powermanagementbedrijf Eaton, specifiek op de inspectievoorschriften voor de elektrische installatie. Samen met de andere specialisten werken we zo aan een complete set richtlijnen die de veiligheid vergroten en die handvatten geven voor periodieke controle. In de eerste helft van 2018 is de norm NEN 8025 naar verwachting beschikbaar.

Woningeigenaren willen keuring

Uit een onderzoek van vorig jaar blijkt dat bijna de helft van de woningeigenaren vindt dat het essentieel is dat de water- en elektrische installatie periodiek gekeurd worden. Ruim een derde van woningeigenaren en huurders vindt zelfs dat de gehele woning periodiek gekeurd moet worden op veiligheidsrisico’s.

Risico’s

De huidige installaties in een woning zijn complex en gespecialiseerd. De risico’s bij storingen zijn navenant groot. Huurders en woningeigenaren moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in huis veilig zijn. Je mag de verantwoordelijkheid daarvoor niet uitsluitend bij de bewoners zelf leggen. Daar is echt een verplichte en systematische controle nodig. Wat mij betreft is de ontwikkeling van de NTA tot verplichte NEN-norm dus noodzakelijk. Ik hoop (en verwacht eigenlijk ook) dat de overheid daarin ook haar verantwoordelijkheid neemt.

Wendy van der Aa, Segment Manager Residentieel bij Eaton

Reageer op dit artikel