blog

Adaptief evacueren: kans voor de installateur

beveiliging

Bij evacuaties kan het om leven of dood gaan. Onderzoeken tonen echter aan dat slechts 38 procent van de mensen statische nooduitgangsborden herkent bij een evacuatie. Adaptieve evacuatie zal die bewustwording veel meer vergroten.

Adaptief evacueren: kans voor de installateur

Door Erik Knopperts*

Bij adaptieve evacuatie worden mensen via nooduitgangsborden die van richting kunnen veranderen, naar de veiligste route gedirigeerd. Een route kan immers per noodsituatie verschillen. Deze evacuatievorm biedt installateurs kansen om zich te onderscheiden.

De kortste route

De huidige noodverlichtingssystemen hebben één scenario dat altijd hetzelfde is: alle vluchtwegsignaleringsarmaturen geven één bepaalde richting aan. Dit is gebaseerd op de kortste route naar een veilige plek. Maar is dit wel de meest veilige route?

Adaptieve evacuatieverlichting

Bij adaptieve evacuaties zijn juist meerdere scenario’s mogelijk, waar je ook nog eens realtime op kunt ingrijpen. Zo kun je van tevoren vaststellen dat niemand naar plek A mag komen of dat in geval van brand de route nooit naar plek B mag leiden.

Dreigend terrorisme

De adaptieve evacuatieverlichting werkt ook als de netspanning niet is uitgevallen. Belangrijk, omdat in situaties als brand en dreigend terrorisme, de spanning niet altijd uitvalt.

De snelste route hoeft niet de veiligste te zijn!

Bij adaptieve evacuatie monitort het systeem constant de veranderingen in de omgeving. Stel je voor dat er brand is in een gebouw of dat er een terrorist aanwezig is. Als de brand zich verplaatst, of de terrorist naar een andere ruimte gaat, kun je dankzij het constant monitoren van de omgeving de evacuatieroute direct wijzigen.

Brandmeldinstallatie

Dat monitoren van de omgeving kan onder andere via aanwezige brandmeldinstallaties,  camera’s en/of door een geautoriseerd persoon. De richtinggevende pijltjes zorgen er uiteindelijk voor dat de evacués de veiligste route nemen. En dat is dus geen vaststaande route en dus ook niet altijd de snelste.

Crowd management

Dat mensen de kortste route naar een veilige verzamelplek nemen – zoals nu bij evacuatieoefeningen meestal gebeurt – zal in de toekomst niet meer de standaard zijn. Een voordeel van adaptieve evacuatie is dat het ook ingezet kan worden voor crowd management, waarbij mensen via verschillende veilige routes (korte en lange) naar de verzamelplek gevoerd worden. Hierdoor kunnen de mensenmassa’s verdeeld worden over diverse uitgangen.

Snelheid evacuatie

Een ander voordeel is de snelheid. Als mensen moeten vluchten en in verwarring zijn, is het lastig om de juiste keuzes te maken, zo tonen diverse onderzoeken aan. Een groot gedeelte van de mensen loopt bij een evacuatie – op een vliegveld, congrescentrum, bioscoop, ziekenhuis, kantoorcomplex, etc. – in paniek automatisch terug naar de ingang waar ze vandaan zijn gekomen of volgen de massa. Maar dat kan wel eens de totaal verkeerde kant op zijn, juist richting het gevaar. Bij adaptieve evacuatie is de snelheid van handelen door mensen veel hoger, omdat ze geen keuzes hoeven te maken, maar actief begeleid worden naar een veilige plaats.

Veilig evacueren

In gesprekken met organisaties merk ik grote interesse in dit systeem, beseffend dat ze – als gebouwbeheerders – verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun medewerkers en het aanwezige publiek. Als installateur biedt het kansen je klanten op deze evacuatievorm te wijzen, omdat ze met adaptieve evacuatie de veiligheid aanzienlijk vergroten. Belangrijk, omdat het in noodsituaties om leven en dood kan gaan.

 *Erik Knopperts is product manager Emergency Lighting bij Eaton

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook:

Is het tijd voor een verplichte technische keuring van woonhuizen?

Rookmelders: een gemiste kans

Noodverlichting: welke normen zijn er?

 

 

 

Reageer op dit artikel