nieuws

Norm voor brandveiligheid gebouwen wordt herzien

beveiliging

Norm voor brandveiligheid gebouwen wordt herzien

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland gaan de norm NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’ herzien.

NEN 6093 geeft de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen.

NEN 6093

Stan Veldpaus van de BBN productwerkgroep: “De huidige versie van NEN 6093 stamt uit 1995, aangevuld met een wijzigingsblad uit 2004. De norm is toe aan een herziening zodat deze weer aansluit op de huidige stand van de techniek, de huidige bouwtechnieken en bouwvormen en de huidige kijk op brandveiligheid.”

Norm laten aansluiten op de praktijk

Veldpaus: “Er is een sterke behoefte de norm uit te breiden met handvatten voor het bepalen van de brandomvang en het warmtevermogen in de meest voorkomende situaties. Uiteraard zijn de natuurkunde en thermodynamica niet gewijzigd maar de ervaringen uit de praktijk tonen aan, dat er behoefte is om afspraken duidelijker te omschrijven en zodoende beter te laten aansluiten op diezelfde praktijk.”

Werkgroep NEN 6093

Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van ‘werkgroep NEN 6093’. Het is de bedoeling dat die een goede afspiegeling wordt van de belanghebbenden bij de norm. Zoals gebouweigenaren, inspectie instellingen, brandweer, adviesbureaus en verzekeraars.

Oprichtingsvergadering

Streven is de oprichtingsvergadering van de werkgroep in september 2018 te laten plaatsvinden. De werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de NEN-normcommissie 351007 ‘Brandveiligheid van Bouwwerken’. Deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderling samenhangend pakket normen voor de bepaling van de brandveiligheid van bouwwerken. De werkgroep gaat zorgen voor een goede samenhang tussen verschillende betrokken normcommissies en werkgroepen.

Lees ook:

Kabelbeschermbuis essentieel voor veiligheid kabels

Nieuwe norm voor inspecties brandveiligheid elektriciteitsinstallaties

Brandmeldinstallaties vervangen: waar moet je op letten?

Reageer op dit artikel