nieuws

NEN en CCV breiden samenwerking uit

beveiliging

NEN en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werken sinds een paar jaar samen. Met als doel de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties aan te pakken. De samenwerking wordt gecontinueerd en uitgebreid.

NEN en CCV breiden samenwerking uit

Op 27 mei sloten directeuren Van Terwisga (NEN) en Van den Brink (CCV) twee convenanten voor een periode van drie jaar.

Melden, blussen, ontruimen

Het convenant voor brandblusinstallaties werd verlengd. Ook werd er een convenant voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ondertekend.

Duidelijke normen en voorschriften

NEN en CCV willen zorgen voor duidelijke normen en voorschriften die beter aansluiten bij de praktijk en waarin de markt rechtstreeks inbreng heeft.

Reageer op dit artikel