nieuws

Norm voor particuliere alarmcentrales herzien

beveiliging

NEN publiceerde NEN-EN 50518 Monitoring en alarmontvangstcentrales. Deze herziene norm gaat over particuliere alarmcentrales (PAC’s).

Norm voor particuliere alarmcentrales herzien

NEN-EN 50518 is van toepassing op ondernemingen die (alarm)signalen die worden gegenereerd door alarmsystemen ontvangen, verwerken en beoordelen.

NEN-EN 50518

Voorheen bestond NEN-EN 50518 uit drie delen:

  • locatie-, bouwkundige en constructie-eisen
  •  technische eisen van apparatuur in de alarmcentrale
  • procedures en eisen voor verwerking.

De drie delen zijn nu geïntegreerd in één norm.

Alarm

De vorige versie van de norm beperkte zich tot alarmmeldingen van inbraak- en overvalalarmsystemen. In de herziene versie wordt de term alarm gebruikt voor het signaal afkomstig van een variatie aan veiligheid- en beveiligingssystemen. Een alarmmelding kan worden gegenereerd door bijvoorbeeld branddetectie- en brandmeldinstallaties, vaste brandbestrijdingssystemen, inbraak- en overvalalarmsystemen, toegangscontrole systemen, camerabewakingssystemen, sociale alarmeringssystemen en combinaties van dergelijke systemen.

Categorieën alarmcentrales

Een andere belangrijke wijziging gaat over het onderscheid tussen twee categorieën alarmcentrales. Categorie 1 alarmcentrale opereert op een hoger niveau met betrekking tot de bouw, veiligheid en integriteit dan een alarmcentrale van categorie 2. De alarmsignalen van een sociaal alarmeringssysteem kunnen bijvoorbeeld worden behandeld door een alarmcentrale uit categorie 2 terwijl alarmsignalen van bijvoorbeeld een inbraakalarmsysteem moeten worden behandeld in een alarmcentrale van categorie 1.

Dienstverlening alarmcentrale

Ook bevat de norm functionele en specifieke eisen die de dienstverlening van de alarmcentrale ondersteunen.

Reageer op dit artikel