nieuws

Bijeenkomst over Internet of Things & veiligheid

digitalisering

NEN houdt samen met Agentschap Telecom en het ministerie van EZK op 6 november een bijeenkomst over IoT-veiligheid en de wettelijke eisen.

Bijeenkomst over Internet of Things & veiligheid

Nederland maakt zich in de EU sterk voor het stellen van wettelijke minimum digitale veiligheidseisen aan IoT-apparaten via de Europese richtlijn voor radio-apparatuur (de Radio Equipment Directive – RED). De Europese Commissie startte recent met consultatie naar dit onderwerp. Deze consultatie, de laatste ontwikkelingen rondom RED en de Cyber Security Act (CSA) komen tijdens de bijeenkomst aan bod.

Veiligheidseisen IoT-producten

De Europese Commissie startte voor de veiligheidseisen van de RED een openbare consultatie. Publiek en belanghebbenden kunnen hieraan bijdragen. De Europese Commissie stelt in de consultatie vragen over veiligheidseisen voor IoT-producten, de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy, en de bescherming tegen fraude in die apparatuur. Er is een openbare raadpleging voor consumenten en publiek en een gerichte raadpleging voor experts (fabrikanten, consumentenorganisaties en kennisinstituten). Tot 15 november 2019 kan hiervoor input worden gegeven.

Wettelijke verplichting

De resultaten van de consultatie worden door de Europese Commissie gebruikt om te bepalen of op lange termijn de RED-veiligheidseisen gaan gelden voor IoT-apparaten in de Europese Unie. Producten die niet aan de minimumeisen voldoen, worden dan van de markt gehaald. Het Agentschap Telecom houdt in Nederland toezicht op de eisen die gelden onder de RED.

Reageer op dit artikel