artikel

Inspectierapporten eenduidiger dankzij nieuwe classificatiemethode?

elektrotechniek

Inspectierapporten eenduidiger dankzij nieuwe classificatiemethode?

Opleidingsinstituut Elektroraad komt met een opmerkelijk initiatief. Eenduidige indeling van fouten uit inspecties volgens de NEN 1010 en NEN 3140.  

De nieuwe methodiek kent slechts drie risicoklassen. Via een gratis toegankelijke database kan iedereen bij twijfel op zoek naar de juiste classificatie. Elektroraad hoopt dat er eenduidige inspectierapporten ontstaan.

Installatiegebreken

Het was even een ander begin van een lezing voor elektrotechnici. Geen koffie, maar een notitievel met de opdracht om negen veelvoorkomende gebreken in elektrotechnische installaties in te delen op risico. Het was dringen bij de zuil met kapotte WCD’s of een verbrande insteeklasdop, met als prangende vraag: Hoe beoordeelt u deze fout?

Verschil in beoordeling 

Deze doe-opdracht was niet voor niks, zo vertelde directeur Peter Treffers van Elektroraad. Want nadat de uitkomsten waren verzameld en verwerkt in een Excel-blad, bleek de enorme spreiding aan de indeling van de risico’s van de gebreken. Bij de éne situatie wat meer dan de ander. Het minst oneens waren de inspecteurs het over een gesmolten insteeklasdop. Het meeste verschil in beoordelingen zat bij een WCD met verbogen beschermingscontact. Daar varieerden de beoordelingen van ‘onaanvaardbaar risico’ tot ‘geen defect’, maar ook de dooddoener ‘voldoet niet aan de norm’ kwam voor bij dit gebrek.  

Indeling op basis van risico’s 

Opvallend kozen ze voor een indeling op basis van gevaar. “Dat is een vreemde indeling. De indeling moet plaatsvinden op basis van risico’s.” De korte praktijkopdracht aan het begin van de lezing is eigenlijk tekenend voor de situatie in inspectieland, schetste directeur Peter Treffers van Elektroraad. Het bedrijf geeft niet alleen elektrotechnische opleidingen, maar ontwerpt ook installaties en beoordeelt inspectierapporten.  

Janboel 

Dat laatste is niet altijd een pretje, zo maakte Treffers duidelijk. Er zit namelijk niet echt een lijn in de beoordelingen. Bij Elektroraad kennen ze maar liefst 53 verschillende statements in inspectierapporten. Die zijn weliswaar met een beetje denkwerk terug te brengen naar 13 verschillende risicobeoordelingen. En zelfs binnen een inspectiebedrijf kunnen inspecteurs een risicosituatie verschillend beoordelen. Eigenlijk is het best wel een janboel, het ontbreken van uniformiteit.  

Geen uniformiteit

De laatste twee jaar ziet Elektroraad die spreiding verder toenemen. Ook verzekeraars signaleren dit. Het kan komen door de steeds abstractere teksten in de NEN 1010, maar ook de vele nieuwe kleine inspectiebedrijfjes en eenpitters. Ze nemen vaak de indeling van het inspectierapport over van de ‘grote jongens’, maar willen er ook een eigen draai aan geven en voegen nieuwe items toe.

Risico gekoppeld aan hersteltermijn 

Ook koppelen inspectiebedrijven vaak het risico aan een hersteltermijn. Een maand, een half jaar, negen maanden en een jaar zijn veel voorkomende hersteltermijnen. Of herstel bij ‘klein onderhoud’.  Kortom, verwarring alom in inspectieland. Door het verschil in beoordelingen ontstaan discussies met de klant. Bij de vorige inspectie kan iets heel anders zijn beoordeeld. “En een te licht geclassificeerd gebrek tast de rechtspositie aan van het inspectiebedrijf.” 

Drie klassen

Kan dat niet anders vroeg Elektroraad zich af. “Er is behoefte aan homogeniteit,” merkte Treffers in gesprekken met andere inspecteurs. “Want waar gaat het om? De mate van aanvaardbaarheid van risico’s.” Dat hoeven in de ogen van Elektroraad geen tien verschillende gradaties te zijn, vaak het minimum in een inspectierapport, maar hooguit een paar.  

Elektroraad Classificatie Methode 

“We hebben al die indelingen verzameld en daar drie groepen uitgehaald”, vatte Treffers samen. De Elektroraad Classificatie Methode bestaat daarom maar uit drie klassen: C1, C2 en C3. Bij C1 is er sprake van ‘onaanvaardbaar risico is nu aanwezig’.  

Niet wachten op inspectierapport 

Treffers: “Er moet meteen iets gebeuren zoals een brandbrief naar de klant en niet wachten op het inspectierapport. Er kan een dode vallen.” Onder C2 vallen gebreken die een ‘onaanvaardbaar risico na voorziene gebeurtenis. Dat kan een verroesting zijn, of een pand waarbij de installatietekeningen niet in orde zijn of zelfs ontbreken. Tenslotte is er de minste risicoklasse C3: “Verbetering aanbevolen.”  

Oproep Elektroraad 

De oproep van Elektroraad om deze classificatie te gaan volgen, gaat vergezeld van een speciale website. Een database waarin heel veel situaties staan beschreven en van de juiste classificatie zijn voorzien. Installateurs/inspecteurs kunnen zelf ook foto’s opsturen. Medewerkers van Elektroraad koppelen daar een classificatie aan. Op grond van welke bepaling in de NEN 1010 de keuze is gemaakt door het algoritme geeft Elektroraad niet via de website vrij, maar bij discussie kan een inspecteur of klant altijd om opheldering vragen.  

NEN 1010: 2015 

De huidige NEN 1010:2015 is leidraad voor het algoritme. Treffers verwacht dat 95% van de gebreken de juiste beoordeling krijgt. De overige 5% is maatwerk, en dan komt het vakmanschap van de inspecteur om de hoek kijken. “Ga niet een klasse lager zitten, maar eerder hoger”, geeft hij als advies. Elektroraad hoopt nu dat de eenduidige classificatie de werkwijze wordt inspectieland. Treffers geeft inspecteurs het advies om de Elektroraad Classificatie op te nemen in overeenkomsten met klanten. “Het verbetert uw rechtspositie en geeft minder irritatie bij afkeur.”  

 

Reageer op dit artikel