artikel

NEN 3140: test uw kennis als installatieverantwoordelijke

elektrotechniek

We toetsen uw kennis van de NEN 3140. In dit deel 5 vragen voor de installatieverantwoordelijke.

NEN 3140: test uw kennis als installatieverantwoordelijke
Foto: Hager

NEN 3140 is de norm over de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Hierin staat beschreven op welke manier veilig kan worden gewerkt aan, met of nabij elektrische installaties en of elektrische arbeidsmiddelen en hoe veilig werken moet worden georganiseerd. Inspectie SZW neemt de bepalingen in deze norm mee bij de handhaving. Om die reden is het belangrijk om NEN 3140 te integreren in uw dagelijkse werk.

5 vragen voor de installatieverantwoordelijke

In 4 artikelen toetsen we uw kennis over NEN 3140. In het eerste artikel ging het over de werkverantwoordelijke. In dit tweede artikel worden vijf vragen gesteld voor de installatieverantwoordelijke. Bij de vragen kunnen meerdere antwoorden goed zijn. Nummers van bepaling in dit artikel verwijzen naar NEN 3140; 2015.

Reageer op dit artikel