artikel

NEN 3140: periodieke inspectie van elektrische installatie en apparatuur

elektrotechniek

Een elektrische installatie moet veilig worden opgeleverd en vervolgens tijdens het gebruik veilig worden gehouden. Het doel van een inspectie is controleren of de installatie voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de desbetreffende normen.

NEN 3140: periodieke inspectie van elektrische installatie en apparatuur

Door Nico Kluwen

Bij nieuwe installaties volgt een opleveringsinspectie aan de hand van de NEN 1010-6. Bij bestaande installaties wordt volgens de NEN-EN 50110/NEN 3140 geïnspecteerd.

Periodiek inspecteren

De inspectie van bestaande elektrische installaties moet periodiek plaatsvinden. Het doel is na te gaan of elektrisch materieel, leidingen en bijbehoren van leidingen voldoen aan de volgende criteria:

 • ze zijn in overeenstemming met de veiligheidsbepalingen in de daarvoor geldende normen;
 • ze zijn gekozen en geïnstalleerd in overeenstemming met hun bedrijfsomstandigheden;
 • ze zijn niet zo beschadigd dat de beoogde veiligheid wordt aangetast.

 

Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de elektrische installatie periodiek en met een passende regelmaat wordt onderzocht op:

 • levensgevaar;
 • brandgevaar;
 • al dan niet voldoend aan de relevante veiligheidsbepalingen;
 • doelmatigheid (bedrijfszekerheid en economisch gebruik);
 • staat van onderhoud;
 • noodzaak van revisiewerkzaamheden (aan bestaande installaties).

Gevaar

Als bij de inspectie een defect wordt gevonden wat een direct gevaar vormt, dan kunnen twee maatregelen worden getroffen: direct herstellen of uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen of aansluiten. Een inspectie van de installatie bestaan vaak uit:

 • een visuele inspectie;
 • een inspectie door metingen en beproevingen;
 • een rapportage.

Metingen en beproevingen

Elektrische apparatuur moet periodiek worden geïnspecteerd door middel van metingen en beproevingen en visueel worden gecontroleerd op onder meer beschadigingen. Voorbeelden van deze apparatuur zijn elektrisch handgereedschap, verplaatsbare leidingen en handlampen, maar ook verplaatsbare toestellen zoals pc’s, stofzuigers, kacheltjes en koelkasten.

Bij tijdelijke installaties geldt het voor zwerfkasten, bouwlampen, trilnaalden, enzovoort. Het doel van de inspectie van elektrische apparatuur is op tijd afwijkingen constateren die bij gebruik tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De installatie- en werkverantwoordelijke moet(en) ervoor zorgen dat het elektrisch materiaal, handgereedschappen en dergelijke periodiek worden geïnspecteerd.

Reageer op dit artikel