nieuws

NEN 1010: moet een pv-omvormer achter een aardlekschakelaar?

elektrotechniek

Is het verplicht een omvomer aan te sluiten achter een aardlekschakelaar?

NEN 1010: moet een pv-omvormer achter een aardlekschakelaar?
Foto: Joost Melten

Een abonnee van Kennisbank NEN 1010 stelde deze vraag aan de experts van de Kennisbank:

Vaak kom ik de vraag tegen of het verplicht is om een omvormer (hoe groot dan ook) aan te sluiten achter een aardlek-schakelaar/automaat. Graag zou ik willen weten wat hier nu de eisen van zijn.

Antwoord

Hieronder staat het antwoord van de experts. Voor het beantwoorden van de vraag is gebruik gemaakt van de NEN 1010 en de NPR 5310.

De elektrische installatie moet voldoen aan de veiligheidsbepalingen uit de NEN 1010 en zodoende zal eerst moeten worden gekeken naar de bepalingen 411 van de NEN 1010.

Leestip: NEN 1010, de belangrijkste norm voor elektrische installaties in gebouwen

In de bepalingen 411 is de aardlekschakelaar verplicht als aanvullende bescherming, zie hiervoor bepaling 411.3.3, echter de aansluiting van de omvormer valt hier niet onder. Op grond van deze bepaling is dus geen aardlekbeveiliging verplicht.

In bepaling  411.3.2.6 is opgenomen dat indien niet kan worden voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de automatische uitschakeling van de voeding bij het optreden van een fout een aanvullende bescherming in de vorm van een aardlekbeveiliging moet worden toegepast een en ander volgens bepaling 415.2.

Tip van de redactie: Op Kennisbank Installatie Journaal vertalen experts normen naar de praktijk. Dit door middel van achtergrondartikelen, veel illustraties, voorbeelden, kennistests en interactieve berekeningen. De kennisbank heeft ook een vraagbaak.

Uitschakeltijd & tabel 4.1

Op grond van het voorgaande moet worden gekeken of een aardlekschakelaar al dan niet moet worden toegepast. Hierin speelt de voorgeschreven uitschakeltijd van tabel 41.1 uit de NEN 1010 een belangrijke rol. De uitschakeltijd is afhankelijk van de totale circuitimpedantie die kan worden gemeten met een testinstrument.

Het toepassen van een aardlekbeveiliging is in deel 7 bij diverse rubrieken ook voorgeschreven zoals bij bedrijfsruimten voor landbouw, tuinbouw en veeteelt, zie hiervoor rubriek 705 van NEN 1010:2015.

Indien aan de voorwaarden van bepaling 411 wordt voldaan is aanvullende bescherming door middel van een aardlekbeveiliging voor de groep waarop een pv-systeem is  aangesloten niet verplicht.

Productspecificaties

Afhankelijk van de productspecificaties kan een aardlekbeveiliging, op basis van de NEN-EN-IEC 62109-reeks, worden vereist. In de installatiehandleiding van de omvormer van de fabrikant is dit terug te vinden. Als de aardlekbeveiliging voorgeschreven op basis van de NEN-EN-IEC 62109-reeks dan is de gewenste aanspreekstroom van de aardlekbeveiliging terug te vinden in de installatiehandleiding van de omvormer.

Type B aardlekbeveiliging

Bij het toepassen van een aardlekbeveiliging voor een pv-systeem zal een type B moeten worden gebruikt volgens bepaling 712.530 van NEN 1010:2015.

Uitzonderingen voor het niet toepassen van een type B aardlekbeveiliging zijn:

  • Er is een galvanische scheiding tussen het DC-circuit en het AC-circuit aanwezig, veelal in de vorm van een transformator.
  • Tussen de omvormer en de aansluiting op de verdeelinrichting is een scheidingstransformator geplaatst.
  • Volgens de productspecificatie van de fabrikant is geen type B aardlekbeveiliging noodzakelijk.

Wordt aan een van de uitzonderingen voldaan dan kan worden volstaan met een aardlekbeveiliging van het type A.

6 mA-verklaring fabrikant

Daarentegen is goede werking van de overige aardlekbeveiligingen in de installatie niet meer gewaarborgd indien niet aan de uitzonderingen wordt voldaan. Veelal wordt door de fabrikant van de omvormer een zogenaamde 6 mA verklaring afgegeven.

Galvanische scheiding

De huidige omvormers zijn veelal omvormers zonder transformator en hebben zodoende geen galvanische scheiding. Uit de specificatie van de omvormer is dan te achterhalen of de omvormer al dan niet is voorzien van een aardlekbeveiliging. Indien de omvormer voorzien is van een aardlekbeveiliging en men voldoet aan de eisen ten aanzien van foutbescherming dan is een aardlekbeveiliging in de verdeelinrichting niet nodig. De omvormer wordt veelal vast aangesloten op de elektrische installatie.

Systeem spanningsvrij maken

Tijdens het elektrotechnische onderhoud aan een pv-omvormer  moet het systeem volledig spanningsvrij worden gemaakt, zowel op de fasen als op de nul door middel van een scheider. Het beveiligingstoestel in de groepenkast of verdeelinrichting kan, indien dit de scheidingseigenschappen bezit, hiervoor worden gebruikt.

Lees ook:

Nieuwe aanvulling op NEN 1010: energie-efficiency

NEN 1010: aarding en vereffening

‘Omvormers zonnepanelen slecht beveiligd’

NPR 5310: Het beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging

NPR 5310: Tijdelijke installaties in de bouw en industrie

NEN 1010: Elektrische installaties in bad- en doucheruimten 

‘Slechte toegankelijkheid NEN 1010 geeft problemen’

NEN 1010: wat zou u willen veranderen?

Reageer op dit artikel