nieuws

NEN 1010: wat zou u willen veranderen?

elektrotechniek

‘Als u iets mocht veranderen aan NEN 1010, wat zou het dan zijn?’ Deze vraag stelde Installatie Journaal aan een aantal installateurs.

NEN 1010:  wat zou u willen veranderen?

Raymond de Bruijn, R&R Elektro, Zoetermeer. “In het algemeen ben ik best tevreden over de NEN 1010. Het is een erg uitgebreid boekwerk, omdat de norm over een groot aantal installaties gaat, ook complexe. Dat vind ik geen bezwaar, al zitten wij vooral in de woningbouw. Het stoort me wel dat alle eisen die de overheid aan gebouwen stelt niet wat meer gebundeld zijn. Wat mij betreft zouden de regels van het Bouwbesluit en die voor de elektrotechnische installaties bijvoorbeeld gewoon geïntegreerd mogen worden in één norm. Dat zou het allemaal veel duidelijker maken. Wat het gebruik van de norm betreft houd ik het bij de papieren uitgave, daar ben ik goed in thuis. Ik weet wel dat je ook een digitale versie kunt gebruiken en dat daar handige verwijzingen in staan, maar daar heb ik geen behoefte aan.”

Leestip: NEN 1010: moet een pv-omvormer achter een aardlekschakelaar?

Training NEN 1010

Ruben Bonk, Bonk Elektro, Deventer. “Wij zijn vooral bezig met het plaatsen van zonnepanelen. We hebben daardoor maar beperkt met de NEN 1010 te maken. We hebben een training gevolgd om goed op de hoogte te zijn van de laatste eisen en dat lukt prima. Ik vind het dan ook niet nodig dat de norm wordt aangepast: we zorgen dat we de eisen kennen en in de norm kunnen vinden en zorgen uiteraard dat we ons daaraan houden.”

Normcommissie NEN 1010

Peter Rullens, Rullens Elektrotechniek, Pijnacker. “Ik vind de NEN 1010 behoorlijk ingewikkeld, maar het heeft niet veel zin als ik daar uitgebreid op in ga, want ik ga die norm toch niet veranderen, dat is aan de normcommissie.”

Leestip: NEN-normen en de groepenkast

Solar Energy Buffering

Jo Karsten, Karsten Advies, Rijssen. Karsten zit al ruim veertig jaar in het vak. Hij houdt zich bezig met het ontwerpen, berekenen en de calculatie van zeer diverse projecten. Daarnaast is hij uitvinder van onder meer een zonnepaneel met een dubbel rendement: het ‘oogst’ tegelijk zonnewarmte en stroom. Veelal zijn de uitvindingen een slimme toepassing van een voor de hand liggende logica die nog niet eerder op de door hem bedachte manier is toegepast. Zo is het ook met de Solar Energy Buffering systemen, die zijn opgebouwd uit vindingen van Karsten: ze bestaan uit een aantal collectorpannen, een zonneboiler met naverwarmer, een warmtepomp, een slimme regeling en een gepatenteerde harpoenbron.

Die nieuwe technieken staan niet op gespannen voet met de NEN 1010, zegt Karsten: “Ik heb slechts zijdelings met de norm te maken. De installaties in de Solar Energy Maximizer zijn vooral waterbouwkundig. Het belangrijkste elektrotechnische onderdeel is de omvormer en over de toepassing daarvan bestaat in de normen geen onduidelijkheid. Bij mijn calculatiewerk heb ik uitgebreider met de NEN 1010 te maken, maar ook in dat geval geven de regels me door mijn langdurige ervaring, gezond verstand en de aard van de installaties geen problemen.”

Leestip: NEN 1010 & de vlamboogdetector

Praktijkrichtlijnen

Duncan Feeke, Feeke Elektrotechniek, Bergen. Feeke Elektrotechniek is een allround elektrotechnisch installatiebedrijf voor particulieren en bedrijven en zorgen voor installatie, renovatie en onderhoud. “Ik vind de NEN 1010 een mooie norm. De inhoud is erg volledig en ik kan goed mijn weg vinden in alle onderdelen en voorschriften. Het is handig dat de praktijkrichtlijnen op bepaalde punten extra informatie geven. Kortom: er hoeft wat mij betreft niets aan de NEN 1010 te veranderen.”

Aarden kunststof leidingen

Marco van Beek, Van Beek Elektro, Gouda. “We houden ons bij Van Beek Elektro vooral bezig met het installeren en onderhouden van elektrotechnische installaties voor particulieren en bedrijven, en doen dat zowel voor licht-, kracht-, als zwakstroominstallaties. Ook op het gebied van data, zonnepanelen en domotica helpen we klanten. We werken in opdracht van gerenommeerde aannemers, maar ook met kleinere bouwbedrijven en rechtstreeks voor particulieren. De NEN 1010 levert ons vrijwel nooit problemen op, dus veel veranderingen zijn wat ons betreft niet nodig. Een betere toelichting op het aarden van kunststof leidingen zou wel prettig zijn, want die worden door de w-installateurs steeds vaker gekozen. Er wordt nu in de norm gesteld dat aarding bij dit type leidingen in een badkamer niet nodig is, als je door meten kunt aantonen dat ze niet geleiden. In de praktijk roept dat toch nog wel eens vragen op: ik hoor de monteurs er wel eens over mopperen en ook op internet zie je dat mensen er mee worstelen. Wat meer toelichting zou het een stuk makkelijker maken.”

Leestip:  NEN 1010: elektrische installaties in bad- en doucheruimten

Kabelberekening in NEN 1010

Frits Captijn, Captijn Elektrotechniek, Overveen. “Wij werken voor bedrijven, aannemers, (overheids-) instellingen en particulieren. We richten ons binnen de elektrotechniek vooral op communicatietechniek, verlichting, energiebesparing, zonnepanelen en domotica. De NEN 1010 voldoet in het algemeen goed. Zo’n norm legt de kaders vast en daarbinnen gaat het voor een groot deel om interpreteren. Ik kan daar prima mee uit de voeten, mede omdat ik al lang in het vak zit. Toen ik werd opgeleid was de NEN 1010 nog een bescheiden zakboekje. Soms grijp ik op een wat oudere versie terug als opstapje naar het vinden van informatie. Met die achtergrondinformatie is het voor mij dan vaak een stuk eenvoudiger om in de nieuwe versie de laatste informatie te vinden.”

“Een onderdeel dat wat mij betreft wel wat duidelijker kan is de kabelberekening. Het is best een puzzel om die berekeningen goed te maken. Uiteindelijk lukt het wel, maar met een wat duidelijker uitwerking in de norm zou het makkelijker worden. Op internet zie ik dat ik niet de enige ben die het een ingewikkeld onderdeel vindt. Gelukkig zijn er ook wel hulpmiddelen, zoals kabelberekeningsmodules van fabrikanten, die op basis van de nieuwe NEN 1010 aangeven wat de juiste keuze is.”

Storingen oplossen

Ben Buhl, Buhl Elektrotechniek, Zandvoort. “Iedere installateur moet de NEN 1010 natuurlijk kennen, maar ik hoor om me heen dat sommige collega’s daar wel wat moeite mee hebben. Dat ligt naar mijn mening niet aan de norm zelf, want die is duidelijk genoeg en ook voldoende toegankelijk. Je moet er natuurlijk wel tijd in steken om de norm goed te leren kennen en bij te blijven. Wij lossen storingen en problemen in elektrotechnische installaties op, vernieuwen installaties of doen kleine aanpassingen. Daarnaast verzorgen we keuringen. Voor ons werk kan de norm zo blijven. Ik kan dus ook geen dringende aanpassingen van de NEN 1010 verzinnen, hooguit wat kleine puntjes als ik diep nadenk. Maar misschien is dat anders bij grote bedrijven die met complexere installaties werken.”

Lees ook:

NEN 1010: aarding en vereffening

NEN 1010 & bad- en doucheruimten

NEN 1010: moet een pv-omvormer achter een aardlekschakelaar?

Reageer op dit artikel