nieuws

De groepenkast & NEN-normen

elektrotechniek

Er gelden regels voor de meterkast en de groepenkast. Dit om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten en bij calamiteiten snel in te kunnen grijpen.

De groepenkast & NEN-normen

De regels zijn met name vastgelegd in de NEN 2768 (voor meterkasten), de NEN 1010 (de norm voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties) en de productnorm NEN-EN-IEC 61439-3 voor groepenkasten.

CE-markering

Groepenkasten en onderdelen daarvan moeten zijn veelal voorzien van een CE-markering. Deze geeft aan dat het product voldoet aan de geldende regels binnen de Europese regelgeving. Net als bij andere normen geldt dat de kast moet voldoen aan de eisen die golden op het moment dat de installatie werd aangelegd of aangepast.

Lees meer over dit onderwerp in het artikel NEN-normen en de groepenkast

Lees ook
NEN 1010 geeft duidelijkheid

NEN 1010 streng voor verlichtingsarmaturen

Minimale afmetingen meterkast punt van zorg

Reageer op dit artikel