nieuws

De inhoud van de NEN 1010-inspectie

elektrotechniek

In de NEN 1010 staat nauwkeurig omschreven uit welke onderdelen de inspectie van nieuwe installaties moet bestaan.

De inhoud van de NEN 1010-inspectie

In de eerste plaats is er een visuele controle, die in het algemeen wordt uitgevoerd als er geen spanning op de installatie staat. Daarbij wordt gecontroleerd of het aangesloten elektrisch materieel aan de productnormen voldoet en volgens de instructies van de fabrikant is gekozen en geïnstalleerd.

Scheiders en schakelaars

Daarnaast wordt gekeken of andere veiligheidsaspecten in orde zijn, zoals bescherming tegen schokken en brandveiligheid. Ook wordt er gelet op het gebruik van de juiste leidingen, de beveiligings- en besturingsapparatuur, scheiders en schakelaars en de bescherming tegen factoren zoals vocht en hitte.

Deugdelijkheid aansluitingen

Verder krijgen de aanduiding van leidingen, de deugdelijkheid van aansluitingen en de toegankelijkheid voor inspecties en onderhoud aandacht. Er wordt bovendien gekeken naar de aanwezigheid van informatie, zoals schema’s, tekeningen en waarschuwingsborden.

Metingen inspectie NEN 1010

Het tweede deel van de inspectie bestaat uit metingen. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de uitvoering van beschermings- en aardleidingen, vereffeningsleidingen, de isolatieweerstand, een veilige scheiding van stroomketens, het automatisch uitschakelen van de voeding en de doorslagvastheid.

Meer hierover in het artikel Inspecties en keuringen vanuit de NEN 1010

Lees ook:

NEN 1010, de belangrijkste norm voor elektrische installaties in gebouwen

NEN 1010 streng voor verlichtingsarmaturen

Reageer op dit artikel