nieuws

NEN 4010: voor de algemene installatiepraktijk

elektrotechniek

NEN 4010 is gepubliceerd. De norm behandelt de meest voorkomende typen laagspanningsinstallaties.

NEN 4010: voor de algemene installatiepraktijk

NEN 4010 is bedoeld voor alle installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten. De norm is opgesteld om de eisen voor elektrische installaties voor laagspanning toegankelijk te maken voor een brede doelgroep.

NEN 1010 & NEN 4010

Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. NEN geeft aan dat NEN 4010 voor veel installateurs voldoende is om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.

Uitgangspunten NEN 4010

Deze uitgangspunten zijn gehanteerd bij de bepaling van het onderwerp en het toepassingsgebied van NEN 4010:

  • NEN 4010 moet aansluiten bij de Nederlandse installatiepraktijk.
  • Het taalniveau (leesbaarheid) moet aansluiten bij de doelgroep.
  • NEN 4010 mag niet in strijd zijn met NEN 1010.

Status NEN 4010

Installateurs die de NEN 4010 toepassen, voldoen ook aan de elektrotechnische veiligheidseisen in de bouwwet- en regelgeving. Dat geldt alleen binnen het toepassingsgebied van NEN 4010. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.

Reageer op dit artikel